zarządzanie ryzykiem

Marsh oferuje specjalistyczne usługi i doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem. Przeprowadzamy strategiczne oceny ryzyka, opracowujemy pełne raporty ubezpieczeniowe, doradzamy przy doborze, projektowaniu i wykonywaniu stałych urządzeń gaśniczych - dostarczamy rozwiązania, które pomagają naszym Klientom lepiej zrozumieć ich profil ryzyka oraz znaleźć odpowiednią ochronę.

Marsh Risk Consulting

Zespół Marsh Risk Consulting współpracuje w ramach globalnej sieci ekspertów, łączącej ponad 800 konsultantów z 35 krajów. Dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu, jesteśmy gotowi wspierać Klientów reprezentujących wszelkie branże i lokalizacje geograficzne w rozwoju ich działalności, koncentrując się przy tym na kluczowych dla nich aspektach ryzyka - strategicznych, operacyjnych czy finansowych.

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia i międzynarodowego know-how, zidentyfikowaliśmy przedstawiamy najważniejsze obszary, w ramach których oferujemy wsparcie:

DORADZTWO STRATEGICZNE
-
Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwie (ERM)
- Ocena Ryzyka Strategicznego
- Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
- Modelowanie i Finansowanie Ryzyka
- Zarządzania Ryzykiem Finansowym
- Optymalizacja Kosztu Obsługi Floty
- Audyt Wewnętrzny i Kontrola Działań
- Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

DORADZTWO KRYZYSOWE & BCM
- Analiza Wpływu na Działalność (BIA) 
- Planowanie Systemu Ciągłości Działalności (BCMS) 
- Zarządzanie Kryzysowe (CM)
- Planowanie Odtworzenia Działalności (DRP)
- Wsparcie wdrożenia normy ISO 22301
- Audyt i Wsparcie w zakresie Zarządzania Łańcuchem Dostaw

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM I BHP 
- Audyt i doradztwo w zakresie ryzyka środowiskowego 
- Audyt i doradztwo w zakresie ryzyka BHP
- Ocena ryzyka przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
- Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP)
- Wsparcie inwestorów w zakresie interpretacji i implementacji wymagań
- Wsparcie w zakresie systemów zarządzania ryzykiem środowiskowym i BHP
- Audyt polis ubezpieczenia OC w zakresie pokrycia ryzyka środowiskowego i BHP

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
- Wsparcie Transferu Ryzyka Cybernetycznego 
- Audyt i doradztwo w zakresie ochrony aktywów informacyjnych
- Audyt i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 
- Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
- Audyt i doradztwo w zakresie ochrony fizycznej obiektów
- Wsparcie inwestorów w zakresie identyfikacji i wdrożenia wymagań

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI
- Kontrola Procesów
- Zarządzanie Ryzykiem Produktowym
- Doradztwo w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej
- Doradztwo w Zakresie Odpowiedzialności za Szkodę
- Wsparcie procesu wdrożenia produktu na rynek i znakowania CE

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM MAJĄTKOWYM
- Raport oceny ryzyka majątkowego
- Analiza ryzyka awarii maszyn
- Analiza narażenia na przerwę w działalności
- Ocena zagrożeń naturalnych i dobór lokalizacji obiektów
- Ocena ryzyka na etapie projektu
- Ocena ryzyka na etapie przejęcia/najmu długoterminowego
- Doradztwo w zakresie stałych urządzeń gaśniczych

WYCENA MAJĄTKU & LIKWIDACJA SZKÓD
- Wsparcie w zakresie likwidacji szkód majątkowych
- Wycena majątku na potrzeby ubezpieczeniowe

sortuj:
Analiza ryzyka awarii maszyn i bezpieczeństwa ich eksploatacji
Liczba wyświetleń: 57986 |  Komentarze: 0 
Analiza ryzyka awarii maszyn i bezpieczeństwa ich eksploatacji
Marsh oferuje przeprowadzenie specjalistycznego audytu technicznego w zakresie potencjału szkodowego wynikającego z eksploatacji kluczowych maszyn, osprzętu i armatury. Audyt obejm...  >>
Audyt ryzyka środowiskowego
Liczba wyświetleń: 57794 |  Komentarze: 0 
Audyt ryzyka środowiskowego
Incydenty środowiskowe mogą spowodować m.in. ogromne straty finansowe, poważne przerwy w działalności przedsiębiorstwa, nadszarpnięcie reputacji danej marki / firmy czy obniżenie j...  >>
Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji
Liczba wyświetleń: 120178 |  Komentarze: 0 
Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji
Nasz Zespół przeprowadzi szczegółowy audyt zgodności z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 27001 określającej sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W ra...  >>
Doradztwo - ocena ryzyka na etapie projektu
Liczba wyświetleń: 57525 |  Komentarze: 0 
Doradztwo - ocena ryzyka na etapie projektu
Eksperci  Marsh wspomagają Inwestorów na etapie projektowania, budowy bądź rozbudowy obiektów przemysłowych, handlowych czy logistycznych w zakresie szeroko rozumianego bezpie...  >>
Doradztwo - ocena ryzyka przed przejęciem
Liczba wyświetleń: 57453 |  Komentarze: 0 
Doradztwo - ocena ryzyka przed przejęciem
Ocena ryzyka przed przejęciem wykonywana jest według metodologii Marsh, opartej na długoletnim doświadczeniu w zakresie oceny ryzyka majątkowego na potrzeby ubezpieczeniowe. Udział...  >>
Doradztwo - ochrona fizyczna obiektów
Liczba wyświetleń: 57771 |  Komentarze: 0 
Doradztwo - ochrona fizyczna obiektów
Bezpieczeństwo zależy od skutecznej identyfikacji zagrożeń oraz dostrzeżenia podatności sprzyjających ich wystąpieniu. Dopiero po gruntownej analizie uwarunkowań możliwe jest zapla...  >>
Doradztwo - stałe urządzenia gaśnicze
Liczba wyświetleń: 117309 |  Komentarze: 0 
Doradztwo - stałe urządzenia gaśnicze
Marsh posiada doświadczenie i kompetencje w zakresie stałych urządzeń gaśniczych, które pozwala kompleksowo doradzać naszym Klientom na etapie doboru właściwej instalacji, wyboru p...  >>
Ocena Ryzyka Strategicznego
Liczba wyświetleń: 117488 |  Komentarze: 0 
Ocena Ryzyka Strategicznego
Zespół konsultantów Marsh Risk Consulting moze Państwu zaoferować uługi doradcze w zakresie Oceny Ryzyka Strategicznego - skuteczną i efektywną kosztowo metodę identyfikacji i...  >>
Planowanie Systemu Ciągłości Działalności (BCMS)
Liczba wyświetleń: 117151 |  Komentarze: 0 
Planowanie Systemu Ciągłości Działalności (BCMS)
Zaangażowanie Marsh obejmuje specjalistyczne usługi polegające na opracowaniu planów utrzymania ciągłości działalności (BCP), planów zarządzania kryzysowego (CMP) oraz planów odtwo...  >>
Raporty Oceny Ryzyka Majątkowego
Liczba wyświetleń: 198772 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Raporty Oceny Ryzyka Majątkowego
Oferta Marsh w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym.  >>
Strona 1 z 2Początek   Wstecz   [1]  2  Dalej   Koniec   

Kontakt
Rafał Firląg
+48 22 456 42 86