Ryzyka

Wierzymy, że każda firma, niezależnie od wielkości czy branży, w której działa, potrzebuje indywidualnego podejścia do ryzyka. Jako fachowi doradcy pomagamy naszym Klientom rozwijać ich biznes w odpowiedzialnym i bezpiecznym środowisku. Poniżej prezentujemy wybrane ryzyka, na które może być narażone przedsiębiorstwo.

 
Liczba transakcji fuzji i przejęć w skali globalnej rośnie, a w ślad za nią zainteresowanie polisami Warranty & Indemnity (Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień).  >>
Ryzyko odpowiedzialności związanej z zarządzaniem lub nadzorowaniem spółką kapitałową wynika zarówno z prawa cywilnego, administracyjnego, jak i karnego. Członkowie władz spółek odpowiadają całym majątkiem osobistym wobec swoich firm, udziałowców, pracowników, wierzycieli oraz szerokiej rzeszy osób trzecich.   >>
Do głównych ryzyk, które mogą zostać objętę ochroną w ramach ubezpieczenia od porwania i okupu możemy zaliczyć m.in.: uprowadzenie, żądanie okupu, bezprawne zatrzymanie, piractwo (powietrzne, drogowe, wodne), wymuszenie wobec firmy, groźba ujawnienia poufnych informacji, czy groźba wprowadzenia wirusa komputerowego do systemów firmy.  >>
Świadczymy usługi doradcze związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych oraz zabezpieczeniem ich finansowania, a także usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podmiotów zaangażowanych w procesy inwestycyjne (instytucje finansowe, firmy projektowe, budowlane, deweloperzy, itp.)  >>
Naruszenie prywatności, utrata danych osobowych lub handlowych, podmiana treści na firmowej stronie internetowej, a także inne, często trudne do przewidzenia działania cyber przestępców.  >>
Wieloletnia praktyka w aranżowaniu polis i obsłudze programów ubezpieczenia należności handlowych oraz dedykowany zespół, specjalizujący się wyłącznie w zakresie ubezpieczeń finansowych, pozwala brokerom Marsh tworzyć niestandardowe, zindywidualizowane rozwiązania ubezpieczeniowe.  >>
Znaczne pogorszenie wyników finansowych, obniżenie kursu akcji spółki i spadek jej reputacji w wielu przypadkach doprowadziły do upadłości firm, który wcześniej wycofały produkt z rynku.   >>
Zagrożenia naturalne, takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, susze, czy pożary mają ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Mimo, iż są to ryzyka nieprzewidywalne, można nimi efektywnie zarządzać.  >>