żywioły

Zagrożenia naturalne, takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, susze, czy pożary mają ogromny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Mimo, iż są to ryzyka nieprzewidywalne, można nimi efektywnie zarządzać.

Żywioły

Nasze rozwiązania obejmują m.in.: identyfikację oraz ocenę ryzyk, na które może być narażone przedsiębiorstwo i jego lokalizacje/obiekty, opracowanie procedur i struktur zarządzania ryzykiem oraz obsługę w zakresie likwidacji szkód.

Oferujemy specjalistyczną wiedzę w zakresie:

  • Opracowania strategii dotyczących ryzyka - ocena i zarządzanie ryzykiem w firmie, z perspektywy całej  organizacji, w ramach projektów i innych inicjatyw.
  • Modelowania, analiz, projektowania - zapewnienie technik kwantyfikacji ryzyka wspierających proces podejmowania decyzji
  • Zarządzania ciągłością działalności - przygotowywanie Klientów do nieplanowanych przerw w działalności
  • Zarządzania ryzykiem majątkowym - ochrona posiadanych aktywów przed uszkodzeniem / utratą
  • Inne usługi związane z ryzykiem (m.in. inżynieryjna ocena ryzyk majątkowych, raporty due dilligence).
sortuj:
Odpowiedzialny biznes: zarządzanie ryzykiem środowiskowym i ubezpieczenia
11 września 2015  |  Liczba wyświetleń: 107598 |  Komentarze: 0 
Odpowiedzialny biznes: zarządzanie ryzykiem środowiskowym i ubezpieczenia
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym to coraz częściej jeden z kluczowych elementów strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi obser...  >>
MRC Informator Powodzie i podtopienia
24 kwietnia 2015  |  Liczba wyświetleń: 129078 |  Komentarze: 0 
MRC Informator Powodzie i podtopienia
Serdecznie zapraszamy do lektury Informatora Marsh Risk Consulting poświęconego zagrożeniom towarzyszącym podtopieniom i powodziom.  >>
Global Risks Report 2015
20 stycznia 2015  |  Liczba wyświetleń: 218629 |  Komentarze: 0 
Global Risks Report 2015
Najpoważniejszym zagrożeniem dla ładu i stabilizacji światowej w perspektywie najbliższych 10 lat jest ryzyko międzynarodowego konfliktu - wynika z opublikowanej 15.01.2015 r. dzie...  >>
Zarządzanie Ryzykiem Strategicznym
26 listopada 2014  |  Liczba wyświetleń: 321807 |  Komentarze: 0 
Zarządzanie Ryzykiem Strategicznym
Zapraszamy do lektury listopadowego biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim jest Zarządzanie Ryzykiem Strategicznym.  >>
Global Risks Report 2014
03 marca 2014  |  Liczba wyświetleń: 308761 |  Komentarze: 0 
Global Risks Report 2014
Ryzyka globalne okiem ekspertów Marsh. Zachęcamy do lektury marcowego Biuletynu Marsh.  >>
Ryzyka naturalne i katastroficzne
18 lipca 2013  |  Liczba wyświetleń: 167696 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ryzyka naturalne i katastroficzne
Sytuacja powodziowa w Europie Śrdokowo - Wschodniej skłoniła nas do podzielenia się naszą wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykami naturalnymi i katastroficznymi,...  >>
Green & Greener News
27 marca 2013  |  Liczba wyświetleń: 81938 |  Komentarze: 0 
Green & Greener News
Zachęcamy do lektury artykułu o sytuacji polskiego rynku energetyki odnawialnej (offshore), autorstwa Marcina Zimowskiego (strona 13, publikacja dostępna w języku angielskim).  >>
Loss Control Newsletter (luty 2013)
27 marca 2013  |  Liczba wyświetleń: 81994 |  Komentarze: 0 
Loss Control Newsletter (luty 2013)
Newsletter poświęcony zarządzaniu likwidacją i kontrolą szkód (publikacja dostępna w języku angielskim).  >>
sortuj:
Flood Insurance
Liczba wyświetleń: 81973 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Flood Insurance
Since homeowners coverage does not cover many of the damages caused by floods, we can help clients obtain flood coverage that is sufficient for their circumstances. Floods can effe...  >>