fuzje i przejęcia

Marsh zapewnia doradztwo oraz specjalistyczne produkty i usługi ubezpieczeniowe wspierające Klientów podczas transakcji fuzji i przejęć.

Fuzje i przejęcia

Wzrost liczby transakcji fuzji i przejęć na świecie zwiększa zainteresowanie polisami Warranty & Indemnity (ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu oświadczeń i zapewnień). Potrzeba ubezpieczenia wynika m.in. z ilości roszczeń z tytułu niedotrzymania postanowień umowy. Zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca chcą jak najpełniej chronić swoje interesy poprzez zabezpieczenie się przed negatywnymi skutkami naruszenia zapewnień złożonych w umowie kupna-sprzedaży (SPA) oraz pokrycie kosztów obrony w związku z wniesionymi roszczeniami.

Zespół ekspertów Marsh zapewnia kompleksowe doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć. Opracowujemy analizy due dilligence w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz tworzymy „szyte na miarę” programy ubezpieczeniowe (m.in. Warranty & Indemnity Insurance).

sortuj:
Rynek ubezpieczeń transakcyjnych - raport Marsh
15 kwietnia 2016  |  Liczba wyświetleń: 114000 |  Komentarze: 0 
Rynek ubezpieczeń transakcyjnych - raport Marsh
Raport Marsh podsumowuje 2015 jako rok, w którym inwestorzy jeszcze częściej niż w roku ubiegłym używali  ubezpieczeń jako narzędzia wspierającego transakcje fuzji i przeję...  >>
Zastosowanie ubezpieczeń w transakcjach M&A rośnie
19 października 2015  |  Liczba wyświetleń: 156573 |  Komentarze: 0 
Zastosowanie ubezpieczeń w transakcjach M&A rośnie
Popyt na ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych charakteryzował się tendencją rosnącą w pierwszym połroczu 2015 roku. W porównaniu do roku 2014 obserwujemy 15% wzrost w zakresie limitó...  >>
Raport Marsh - Ubezpieczenia transakcyjne
26 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 82701 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Raport Marsh - Ubezpieczenia transakcyjne
Zachęcamy do lektury kolejnej edycji newslettera praktyki PEMA – tym razem z danymi za pierwsze półrocze 2013 roku.  >>
Ubezpieczenia specjalistyczne
19 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 170067 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia specjalistyczne
Biuletyn Marsh poświęciony Ubezpieczeniom Specjalistycznym.  >>
Transactional Risk Solutions: 2012 Global Review (marzec 2013)
27 marca 2013  |  Liczba wyświetleń: 86755 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Transactional Risk Solutions: 2012 Global Review (marzec 2013)
Łączna suma ubezpieczenia z polis plasowanych za pośrednictwem globalnego teamu ubezpieczeń transakcyjnych Marsh wyniosła w 2012 roku aż 4 mld $, co oznacza ponad 41% wzrost - rapo...  >>
sortuj:
Ubezpieczenia Warranty & Indemnity
Liczba wyświetleń: 82756 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia Warranty & Indemnity
Zarówno strona kupująca jak i sprzedająca mogą ubezpieczyć się w zakresie W&I. Zakres ubezpieczenia zależy od konkretnej transakcji i jest negocjowany indywidualnie.  >>

Kontakt
Małgorzata Splett
+48 22 456 42 44
malgorzata.splett@marsh.com