odpowiedzialność cywilna członków władz spółek

Członkowie władz spółek odpowiadają całym majątkiem osobistym wobec swoich firm, udziałowców, pracowników, wierzycieli oraz szerokiej rzeszy osób trzecich. Narażenie na uczestnictwo w procesach o zaniedbanie obowiązków może skutkować utratą reputacji, kariery czy majątku. Koszty obrony przed takimi roszczeniami, nawet gdyby były one nieuzasadnione lub ostatecznie zostały odrzucone, są bardzo wysokie, gdyż obejmują koszty reprezentacji prawnej i doradztwa, koszty sądowe, a także koszty działań PR mających na celu odbudowanie wizerunku.

Ubezpieczenia D&O

Ryzyko odpowiedzialności związanej z zarządzaniem lub nadzorowaniem spółką kapitałową wynika zarówno z prawa cywilnego, administracyjnego, jak i karnego.

Roszczenia przeciwko członkom Zarządu i/lub Rady Nadzorczej mogą mieć swoje źródło w niemal wszystkich obszarach codziennej pracy menadżera, a dotyczą często m.in.:

 • Wzrostu aktywności udziałowców posiadających udziały mniejszościowe.
 • Fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
 • Spraw o upadłość oraz likwidację spółki.
 • Sporów związanych z zatrudnieniem.
 • Spraw wnoszonych przez władze państwowe lub organy kontrolne.
 • Niewłaściwego zarządzania.
 • Nieudanych przedsięwzięć gospodarczych.
 • W przypadku spółek giełdowych, wprowadzenia w błąd przy oświadczeniach w prospekcie emisyjnym.

Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych (z ang. Directors & Officers Insurance - D&O) zapewnia ochronę prawną członków organów spółki z tytułu uchybień i nieprawidłowych działań w trakcie wykonywania czynności zarządczych i nadzorczych. Obejmuje ona roszczenia osób trzecich (np. wierzycieli, pracowników) wobec członków Zarządu i/lub Rad Nadzorczych oraz samej spółki, gdy ta z powodu wyegzekwowanego od niej roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wniesie roszczenie regresowe do członków władz, a także kiedy sama dochodzi roszczeń przeciwko członkom jej organów.

Dlaczego Marsh?

Program przygotowany przez Marsh charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem ubezpieczenia, obejmującym m.in.:

 • Koszty obrony w postępowaniu przygotowawczym w sprawach prowadzonych z udziałem ubezpieczonych.
 • Koszty poprzedzające wniesienie roszczenia.
 • Kary administracyjne.
 • Odpowiedzialność ubezpieczonego za zaległości publiczno-prawne zgodnie z art. 116 i 116a Ordynacji Podatkowej.
 • Nadwyżkowe koszty obrony.
 • Koszty wynikające ze stawiennictwa ubezpieczonego przed sądem.
 • Koszty postępowania ekstradycyjnego.
 • Koszty kaucji i gwarancji.
 • Koszty odbudowy wizerunku oraz wsparcia psychologicznego w sytuacjach związanych z roszczeniem.

Klienci Marsh otrzymują również automatyczną ochronę dla nowych spółek zależnych dla emisji papierów wartościowych oraz ochronę dla spółki przed roszczeniami z tytułu papierów wartościowych.

sortuj:
Global Risks Report 2015
20 stycznia 2015  |  Liczba wyświetleń: 218629 |  Komentarze: 0 
Global Risks Report 2015
Najpoważniejszym zagrożeniem dla ładu i stabilizacji światowej w perspektywie najbliższych 10 lat jest ryzyko międzynarodowego konfliktu - wynika z opublikowanej 15.01.2015 r. dzie...  >>
Raport Marsh - Ubezpieczenia transakcyjne
26 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 82701 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Raport Marsh - Ubezpieczenia transakcyjne
Zachęcamy do lektury kolejnej edycji newslettera praktyki PEMA – tym razem z danymi za pierwsze półrocze 2013 roku.  >>
Ubezpieczenia specjalistyczne
19 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 170067 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia specjalistyczne
Biuletyn Marsh poświęciony Ubezpieczeniom Specjalistycznym.  >>
Ubezpieczenia D&O - śniadanie biznesowe
15 maja 2013  |  Liczba wyświetleń: 82004 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia D&O - śniadanie biznesowe
18 czerwca 2013r. Marsh organizuje we Wrocławiu śniadanie dla przedstawicieli spółek publicznych, poświęcone tematyce ubezpieczeń D&O.  >>
Przepraszamy, dla wybranej kategorii nie są dostepne żadne artykuły.

Kontakt
Paweł Wojskowicz
+48 22 456 42 62
pawel.wojskowicz@marsh.com