Porwania i okupy

Do głównych ryzyk, które mogą zostać objętę ochroną w ramach ubezpieczenia od porwania i okupu możemy zaliczyć m.in.: uprowadzenie, żądanie okupu, bezprawne zatrzymanie, piractwo (powietrzne, drogowe, wodne), wymuszenie wobec firmy, groźba ujawnienia poufnych informacji, czy groźba wprowadzenia wirusa komputerowego do systemów firmy.

Porwania i okupy

Obiektem porwań stają się najczęściej pracownicy sektora finansowego, budowlanego i energetycznego oraz przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych. Celem porywaczy są osoby kluczowe dla spółki – członkowie zarządu i rady nadzorczej oraz ich rodzina i goście.

Według danych Hiscox - światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń Kidnap & Ransom, w 2010 roku najwięcej porwań miało miejsce w Nigerii (16% w skali globu). Na liście krajów szczególnie niebezpiecznych znalazły się kraje Ameryki Południowej, Azji i Afryki. W Polsce porywanych jest około 100-200 osób rocznie. Jednak z uwagi na mały odsetek zdarzeń zgłaszanych na policję, trudno jest oszacować prawdziwą liczbę dokonywanych z tego tytułu przestępstw.

Podstawowy zakres ubezpieczenia od porwania i okupu:

 • Uprowadzenie ubezpieczonych osób (również poza godzinami pracy, w trakcie urlopów, zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą),
 • Wymuszenie (żądanie okupu pod groźbą wyrządzenia szkody na mieniu prywatnym lub osobie)
 • Bezprawne zatrzymanie (np. przez policję lub władze państwa),
 • Piractwo powietrzne/drogowe/wodne,
 • Wymuszenie wobec firmy (żądanie okupu pod groźbą wyrządzenia szkody na mieniu firmy, w tym np. wprowadzenie defektu do produktów),
 • Wymuszenie pod groźbą ujawnienia poufnych informacji (tajemnic handlowych, numerów kart kredytowych) lub wprowadzenia wirusa komputerowego do systemów firmy.

Świadczenia objęte ochroną

Odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela obejmuje szereg świadczeń, przysługujących osobom ubezpieczonym lub firmie, m.in.:

 • Okup,
 • Koszty wynajęcia doradcy kryzysowego,
 • Odszkodowanie za śmierć lub utratę części ciała ofiary przestępstwa,
 • Straty z tytułu przerw w działalności firmy,
 • Koszty tłumacza i doradcy PR,
 • Koszty podroży, usług medycznych (w tym terapii psychologicznej),
 • Wynagrodzenia osoby uprowadzonej utracone na skutek zdarzenia,
 • Inne kwoty związane bezpośrednio ze zdarzeniem,
 • Koszty roszczeń przeciwko ubezpieczonej firmie skierowanych przez osoby poszkodowane,
 • Koszty tzw. reakcji na zagrożenie, rozumiane jako koszty oszacowania faktycznego zagrożenia oraz koszty dodatkowej ochrony zagrożonych osób lub mienia.

Praktyką przy ubezpieczeniach od porwania i okupu są także dodatki w postaci szkoleń prewencyjnych, prowadzonych przez wyspecjalizowane w zakresie tych ryzyk firmy konsultingowe. Klient zyskuje również dostęp do strony internetowej, gdzie znajdują się analizy ryzyka porwań w poszczególnych rejonach świata oraz rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie.

sortuj:
Ubezpieczenia specjalistyczne
19 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 170067 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia specjalistyczne
Biuletyn Marsh poświęciony Ubezpieczeniom Specjalistycznym.  >>
sortuj:
Ryzyka specjalne
Liczba wyświetleń: 82358 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ryzyka specjalne
Odwołanie imprezy/wydarzenia (Event cancellation), Fine arts, Porwania i wymuszenia (K&R), Wycofanie produktu z rynku.  >>
Ubezpieczenia od porwania i okupu
Liczba wyświetleń: 82470 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia od porwania i okupu
Ochrona specjalna - ubezpieczenie od porwania i okupu.  >>

Kontakt
Małgorzata Splett
+48 22 456 42 44
malgorzata.splett@marsh.com