ryzyka budowlano-montażowe

Inwestycje budowlano-montażowe niosą ze sobą ryzyko pojawiania się różnego rodzaju szkód. Właściwa ocena takiego ryzyka oraz stworzenie odpowiednich form zabezpieczenia są kluczowymi wyzwaniami, w obliczu których stoją dziś przedsiębiorstwa. Nasi eksperci wspierali wiedzą i doświadczeniem największe projekty budowlane realizowane na rynku polskim oraz rynkach międzynarodowych.

Ryzyka budowlano-montażowe

Świadczymy usługi doradcze związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych oraz zabezpieczeniem ich finansowania, a także usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podmiotów zaangażowanych w procesy inwestycyjne (instytucje finansowe, firmy projektowe, budowlane, deweloperzy, itp.)
Pomagamy zwiększyć zyskowność inwestycji, oferując naszym Klientom m.in. następujące usługi:

 • Zarządzania ryzykiem, a w tym oceny ryzyka związanego z realizacją projektu (opóźnienia, działanie siły wyższej, błędy powstałe podczas prac budowlanych).
 • Doradztwa związanego z przygotowaniem projektów inwestycyjnych i zabezpieczaniem ich finansowania przy wykorzystaniu instrumentów zarządzania ryzykiem.
 • Pośrednictwa ubezpieczeniowego dla podmiotów związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym także: inwestorów, banków i innych instytucji finansowych, firm, pracowni architektonicznych, projektowych i zarządzających, developerów, firm budowlanych, innych uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Audytu (due dilligence), projektowania i analizy porównawczej budowlano-montażowych programów ubezpieczeniowych.

Dzięki doświadczeniu w obsłudze największych firm z branży budowlano-montażowej, jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom unikalne rozwiązania i produkty.

Specjalizujemy się w doradztwie dla następujących sektorów i projektów:

 • Energetyka
 • Duże projekty budowlane i inżynieryjne
 • Tunele
 • Górnictwo
 • Projekty hydrotechniczne
 • Zarządzanie odpadami
 • Energia odnawialna
 • Transport

W ramach naszych usług oferujemy między innymi:

 • Ubezpieczenia procesów budowlanych polisami typu CAR/EAR.
 • Ubezpieczenia wzrostu kosztów i utraty zysku inwestora (ALOP/DSU) spowodowane opóźnieniem wywołanym katastrofą budowlano-montażową.
 • Ubezpieczenia wzrostu kosztu inwestycji - Project Cost Overrun (czynniki zewnętrzne, będące poza kontrolą i niezależne od inwestora mogą spowodować wzrost wartości kontraktu, jak np: konieczność dostosowania projektu do zmiany przepisów/norm lub konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń).
 • Gwarancje na wady ukryte.
 • Kompleksowe ubezpieczenie inwestycji oraz ich finansowania - Kompleksowe Ubezpieczenie Projektu (CPI) oraz "Credit Enhancement for Project Finance".
 • Ubezpieczenia OC zawodowego architektów, projektantów i project managerów.
sortuj:
Sektor Infrastrukturalny (artykuł ekspercki)
27 marca 2013  |  Liczba wyświetleń: 82077 |  Komentarze: 0 
Sektor Infrastrukturalny (artykuł ekspercki)
O zarządzaniu ryzykiem przy projektach infrastrukturalnych pisze Martin Bennett - Lider Praktyki Infrastructure w regionie EMEA (materiał dostępny w języku angielskim).  >>
sortuj:
Gwarancje ubezpieczeniowe
Liczba wyświetleń: 84245 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Gwarancje ubezpieczeniowe
Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych. Obsługujemy wszystkie dostępne na rynku rodzaje gwarancji.  >>
Usługi dla globalnych projektów infrastrukturalnych
Liczba wyświetleń: 81717 |  Komentarze: 0 
Usługi dla globalnych projektów infrastrukturalnych
Usługi i rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem przy projektach infrastrukturalnych (materiał dostępny w języku angielskim).  >>

Kontakt
Michał Talarski
+48 61 851 97 25, wew. 104
michal.talarski@marsh.com