ryzyka cybernetyczne

Zagrożenia związane z ryzykiem cybernetycznym są dziś równie realne jak fizyczne zagrożenia dla aktywów przedsiębiorstwa. Naruszenie prywatności, utrata danych osobowych lub handlowych, podmiana treści na firmowej stronie internetowej,
a także inne, często trudne do przewidzenia działania cyber przestępców mogą doprowadzić m.in. do nałożenia kar administracyjnych, utraty zysków związanych
z zawieszeniem działania systemów danej firmy, a nawet kryzysu zaufania.

Ryzyka cybernetyczne

Internet i szybko rozwijające się nowe technologie zmieniły wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, otwierając nowe drogi i możliwości, np. w zakresie sprzedaży, marketingu, zbierania oraz przechowywania danych, czy interakcji z dostawcami. Dziś, niemal każda firma posiada własną stronę internetową i korzysta z systemów, dzięki którym łatwiej i sprawniej może komunikować się z otoczeniem – zarówno zewnętrznym (Klienci, kontrahenci), jak i wewnętrznym (pracownicy).

Ryzyka cybernetyczne

Korzyści wynikające z rozwoju Internetu i nowych technologii są ogromne. Jednak niosą ze sobą wiele ryzyk, na które może być narażona każda firma – niezależnie od wielkości, czy branży, w której działa. Ryzyka cybernetyczne mogą wystąpić w każdej organizacji - dotyczy to nie tylko firm działających w Internecie, międzynarodowych korporacji, czy instytucji finansowych. Wszędzie tam, gdzie istnieje sieć, funkcjonuje jakiś system komputerowy, gdzie są używane telefony komórkowe, czy inne urządzenia mobilne - istnieje ryzyko cyber naruszenia.

Ryzyko dotyczy zdarzeń o różnej skali oddziaływania – od utraty informacji z pojedynczego komputera przenośnego do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych w chmurze. Do głównych możemy zaliczyć m.in.:

 • Wyciek danych osobowych lub handlowych.
 • Zniszczenie danych / informacji.
 • Utratę zysku wskutek ataku informatycznego.
 • Dodatkowe koszty związane z odpowiedzią na ataki komputerowe.
 • Utratę, naruszenie reputacji.
 • Cyber-wymuszenia.
 • Cyber-terroryzm.

Dlaczego Marsh?

Marsh oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem cybernetycznym oraz doboru odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, które pomogą skuteczniej chronić przedsiębiorstwo przed konsekwencjami wystąpienia tego typu zagrożeń. Nasi specjaliści zapewniają wsparcie w zakresie m.in.:

 • Oceny podatności firmy na konkretne zagrożenia cybernetyczne.
 • Przeglądu polityki bezpieczeństwa obowiązującej w firmie.
 • Szczegółowej analizy luk w aktualnym programie ubezpieczeniowym firmy.
 • Wsparcia we wdrażaniu programu zarządzania ryzykiem informatycznym, opartym na międzynarodowych standardach.
 • Przeglądu zobowiązań umownych, mającego na celu zbadanie możliwych konsekwencji utraty danych, przerwy w dostawie usług, zależności od dostawców technologii informacyjno-komunikacyjnych i zastosowania istniejących możliwości ubezpieczenia (E&O itd.).
 • Zaaranżowania ochrony ubezpieczeniowej uwzględniającej specyfikę działalności danej firmy.
 • Pomocy na etapie likwidacji szkody.

Specjalnie skonstruowane ubezpieczenie cyber ryzyk zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrycie kosztów specjalistycznych konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – którzy doradzają i opracowują skrojone na miarę plany działania. Ubezpieczenie to łączy tradycyjną ochronę ubezpieczeniową z pokryciem kosztów profesjonalnego doradztwa. może pomóc ograniczyć nie tylko koszty związane z wyciekiem, utratą lub naruszeniem integralności danych, lecz także zmniejszyć negatywne oddziaływanie zdarzenia kryzysowego na reputację firmy oraz jej systemy informatyczne.

Polisa pozwala m.in. na pokrycie odszkodowań i kosztów obrony prawnej w przypadku roszczeń związanych z utratą lub bezprawnym użyciem danych klientów lub pracowników, jak również wycieku informacji handlowych. Standardowo pokryte są również koszty porad prawnych związanych z postępowaniem prowadzonym przez organ uprawniony do nadzoru nad bezpieczeństwem i przechowywaniem danych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jak również kar administracyjnych nałożonych przez właściwy urząd.

sortuj:
Sorry, no photo is available.
27 stycznia 2017  |  Liczba wyświetleń: 23997 |  Komentarze: 0 
Raport Cyber Risks 2017: Europa na celowniku hakerów
Zagrożenia cybernetyczne mogą występować we właściwie każdym sektorze gospodarki – wynika z najnowszego Raportu Cyber Risks 2017, opracowanego przez FireEye oraz Marsh & McLenn...  >>
Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016 - raport Marsh
24 października 2016  |  Liczba wyświetleń: 37183 |  Komentarze: 0 
Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016 - raport Marsh
Przedstawiamy drugą edycję opracowania prezentującego postawę europejskich organizacji wobec zagrożeń cybernetycznych, metod zarządzania nimi oraz stopień zapotrzebowania firm na u...  >>
Cyberbezpieczeństwo 2016 - Debata Marsh
05 października 2016  |  Liczba wyświetleń: 43786 |  Komentarze: 0 
Cyberbezpieczeństwo 2016 - Debata Marsh
Zaproszenie na Debatę Marsh (17.10.2016)  >>
Raport Marsh - Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
19 października 2015  |  Liczba wyświetleń: 102848 |  Komentarze: 0 
Raport Marsh - Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
Zapraszamy do lektury raportu European 2015 Cyber Risk Survey Report. Niniejszy raport został opracowany jako podsumowanie badania przeprowadzonego przez Marsh w lipcu 2015 roku w...  >>
International Business Resilience Survey 2015
05 października 2015  |  Liczba wyświetleń: 161292 |  Komentarze: 0 
International Business Resilience Survey 2015
Read the results of Marsh Risk Consulting’s international business resiliency survey.  >>
European 2015 Cyber Survey Report
05 października 2015  |  Liczba wyświetleń: 159257 |  Komentarze: 0 
European 2015 Cyber Survey Report
Read the results of Marsh’s European 2015 cyber risk survey and learn how to mitigate the risk.  >>
Global Risks Report 2015
20 stycznia 2015  |  Liczba wyświetleń: 218629 |  Komentarze: 0 
Global Risks Report 2015
Najpoważniejszym zagrożeniem dla ładu i stabilizacji światowej w perspektywie najbliższych 10 lat jest ryzyko międzynarodowego konfliktu - wynika z opublikowanej 15.01.2015 r. dzie...  >>
Global Risks Report 2014
03 marca 2014  |  Liczba wyświetleń: 308761 |  Komentarze: 0 
Global Risks Report 2014
Ryzyka globalne okiem ekspertów Marsh. Zachęcamy do lektury marcowego Biuletynu Marsh.  >>
Raport Marsh - Ubezpieczenia transakcyjne
26 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 82701 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Raport Marsh - Ubezpieczenia transakcyjne
Zachęcamy do lektury kolejnej edycji newslettera praktyki PEMA – tym razem z danymi za pierwsze półrocze 2013 roku.  >>
Duży krok do wprowadzenia przez UE nowego rozporządzenia regulującego ochronę danych osobowych
26 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 168204 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Duży krok do wprowadzenia przez UE nowego rozporządzenia regulującego ochronę danych osobowych
21 października, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przegłosowała stosunkiem głosów 49-3 rekomendowany projekt rozporządzenia Rady Europejs...  >>
Raport 2013 - zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
13 czerwca 2013  |  Liczba wyświetleń: 140454 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Raport 2013 - zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
Raport Marsh na temat zarządzania ryzykiem cybernetycznym w firmach (materiał opracowany w języku angielskim).  >>
Digital Threats 2013 Conference
13 marca 2013  |  Liczba wyświetleń: 82977 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Digital Threats 2013 Conference
Join us for our 2013 Data, Network Security and Privacy Insurance and Risk Management Conference on 22 and 23 May in Brighton, United Kingdom. Our 2013 Conference, hosted by Marsh’...  >>
sortuj:
Cyber Risk Solutions for Financial Institutions
Liczba wyświetleń: 83017 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Cyber Risk Solutions for Financial Institutions
Rozwiązania Marsh w zakresie zarządzania ryzykami cybernetycznymi dla instytucji finansowych (materiał dostępny w języku angielskim).  >>
Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
Liczba wyświetleń: 140701 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym
Nasza oferta obejmuje kompleksową analizę i identyfikację podatności oraz zaprojektowanie rozwiązań, które zapewnią skuteczną ochronę przed konsekwencjami wystąpienia zagrożeń cybe...  >>

Kontakt
Anna Pluta
+48 22 456 42 06
anna.pluta@marsh.com