ryzyka kredytowe i polityczne

Niepewność wynikająca ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności niesie ze sobą ryzyko opóźnienia lub braku dokonania płatności ze strony kontrahenta. Przedsiębiorcy trudno jest jednak taką sytuację przewidzieć. Efektywne zarządzanie należnościami, które stanowią istotną część majątku firmy, wpływa na stabilność finansową przedsiębiorstwa i może mieć kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania w przyszłości. Dlatego też coraz więcej firm, na problemy z terminowością i wypłacalnością kontrahentów wybiera ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Marsh wspiera Klientów w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, tworząc dopasowane do ich potrzeb programy ubezpieczeń należności handlowych.

Ryzyka kredytowe i polityczneWysoka konkurencyjność rynków zbytu coraz częściej zmusza przedsiębiorców do uatrakcyjniania oferowanych kontrahentom warunków płatności. Z kolei rozpoczynanie działalności na nowych rynkach niesie za sobą ryzyko związane z nieznajomością zwyczajów płatniczych nowych kontrahentów. Odpowiednio zaprojektowany system kontroli ryzyk kredytowych zapewania ochronę należności od kontrahentów krajowych i/lub z większości krajów świata. Wdrożone procedury powinny obejmować nie tylko element oceny kontrahentów, lecz również kwestie monitoringu należności i ewentualnej windykacji. Marsh pomaga Klientom zarządzać ryzykiem kredytowym - opracowujemy rozwiązania dopasowane do profilu działania oraz branży danego przedsiębiorstwa.

Do głównych ryzyk, które mogą zostać objętę ochroną w ramach ubezpieczenia należności możemy zaliczyć m.in.:
 • Prawnie stwierdzoną niewypłacalność kontrahenta.
 • Przewlekłą zwłokę w płatności.
 • Ryzyka polityczne związane z eksportem (np. utrudnienia albo ograniczenia w obrocie towarowym lub płatniczym, będące wynikiem wejścia w życie przepisów prawa w kraju odbiorcy czy też sprzedającego i mające wpływ na realizowany kontrakt). Zakres ubezpieczenia ryzyka politycznego obejmuje również ryzyko braku płatności oraz znaczące opóźnienia w płatności ze strony zagranicznych podmiotów publicznych.

Korzyści dla Klientów

Dzięki właściwie skonstruowanemu programowi ubezpieczeń należności handlowych Klient zyskuje:

 • Zabezpieczenie przed stratami - najbardziej wymierny aspekt programu ubezpieczeniowego.
 • Zewnętrzną weryfikację portfela współpracujących i potencjalnych kontrahentów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście poszukiwania nowych rynków zbytu lub rozwijania działalności na rynkach już pozyskanych.
 • Narzędzie oddziaływujące na dostępność źródeł finansowania bieżącej działalności oraz ich koszt.
 • Zapewnienie inwestorom ochrony ich interesów.
  Więcej informacji o naszych usługach: Ubezpieczenia należności handlowych.


  sortuj:
  Marsh Ryzyka Kredytowe i Polityczne - w mediach
  14 stycznia 2016  |  Liczba wyświetleń: 89618 |  Komentarze: 0 
  Marsh Ryzyka Kredytowe i Polityczne - w mediach
  Publikacje Zespołu Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh w Polsce: Przegląd rynku - Marcin Olczak, Dyrektor Specjalizacji Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Miesięcznik Ubezp...  >>
  Political Risk Market Update - Informacja Marsh
  26 czerwca 2015  |  Liczba wyświetleń: 183096 |  Komentarze: 0 
  Political Risk Market Update - Informacja Marsh
  Z najnowszego raportu Political Risk Market Update opublikowanego przez Marsh wynika, że globalny rynek ubezpieczeń ryzyk politycznych w pierwszej połowie 2015 r. można określić mi...  >>
  Mapa ryzyk politycznych
  02 stycznia 2015  |  Liczba wyświetleń: 147388 |  Komentarze: 0 
  Mapa ryzyk politycznych
  Raport Mapa Ryzyk Politycznych 2015 powstał w oparciu o dane zebrane przez Business Monitor International (BMI) – wiodące źródło niezależnych informacji i analiz badających ryzyka ...  >>
  Jak uniknąć skutków globalnego kryzysu - seminarium (15.05.2014r.)
  27 kwietnia 2014  |  Liczba wyświetleń: 165342 |  Komentarze: 0 
  Jak uniknąć skutków globalnego kryzysu - seminarium (15.05.2014r.)
  Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium: Jak uniknąć skutków globalnego kryzysu w Polsce?, organizowanym przez Marsh, BZWBK Faktor, Mazars, Euler Hermes oraz PJ Legal....  >>
  Risk Alert: Ryzyko związane z kredytem kupieckim.
  27 marca 2013  |  Liczba wyświetleń: 81751 |  Komentarze: 0  | Article Rating
  Risk Alert: Ryzyko związane z kredytem kupieckim.
  Opracowanie dostępne w języku angielskim.  >>
  sortuj:
  Ubezpieczenia należności handlowych - polisa nadwyżkowa
  Liczba wyświetleń: 82887 |  Komentarze: 0  | Article Rating
  Ubezpieczenia należności handlowych - polisa nadwyżkowa
  Ubezpieczenia należności handlowych - polisa nadwyżkowa.  >>
  Ubezpieczenia należności handlowych - produkt i rozwiązania
  Liczba wyświetleń: 83150 |  Komentarze: 0  | Article Rating
  Ubezpieczenia należności handlowych - produkt i rozwiązania
  Ubezpieczenia należności handlowych - produkt, rozwiązania, warianty polis.  >>

  Kontakt
  Marcin Olczak
  +48 22 456 42 55
  marcin.olczak@marsh.com