wycofanie produktu z rynku (product recall)

Znaczne pogorszenie wyników finansowych, obniżenie kursu akcji spółki i spadek jej reputacji w wielu przypadkach doprowadziły do upadłości firm, który wcześniej wycofały produkt z rynku. Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku ma na celu zapewnienie najszerszej możliwej ochrony w zakresie kosztów związanych z produktem, w tym kosztów konsultantów ds. zarządzania kryzysowego, których natychmiastowe działanie pozwala skutecznie minimalizować skutki kryzysu.

Product Recall

Przypadkowe wady produktu mogą wynikać z procesu wytwarzania, przetwarzania, pakowania, transportu, czy przechowywania wyrobów. Najczęściej produkty zostają „skażone” przez odłamki szkła, metalu, bakterie lub środki czyszczące. Faktyczne/domniemane uszkodzenia produktu, czy też groźby związane z produktem w rezultacie powodują, że produkt nie nadaje się do spożycia (i/lub użytkowania) i stwarza zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie Product Recall

Ubezpieczenie product recall jest ważną częścią polityki zarządzania ryzykiem w firmie. Każdy przypadek wycofania produktu z obrotu może bowiem bardzo niekorzystnie wpłynąć na działalność nawet najbardziej dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa, a skutki wycofania mogą mieć swoje odzwierciedlenie w kursie akcji spółki. Coraz częściej jej zawarcie stanowi także obowiązek wynikający z kontraktu - np. w przypadku producentów półproduktów, czy producentów z branż szczególnie “wrażliwych” - spożywczej, motoryzacyjnej, AGD.

W przypadku wycofania produktu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w zakresie następujących kosztów:

 • Powiadomienia sprzedawców i użytkowników produktów oraz, w razie potrzeby, środków masowego przekazu.
 • Transportu produktów do producenta, sprzedawców itp.
 • Badania produktów na wypadek wycofania z rynku.
 • Składowania.
 • Zniszczenia.
 • Kontroli przebiegu i efektów wycofania.
 • Odkażenia.
 • Obrony prawnej (dotyczy roszczeń odbiorcy w przypadku wycofania przez osobę trzecią).

Dodatkowo w zakresie ubezpieczenia mogą znajdować się:

 • Koszty produkcji (produktów wycofanych z obrotu, produktów jeszcze niedostarczonych).
 • Utrata zysku (z produktów wycofanych z obrotu, z produktów jeszcze niedostarczonych).
 • Koszty dodatkowe związane z naprawą produktu, wymianą produktu.
 • Utrata zysku w wyniku spadku sprzedaży.
 • Nakłady na reklamę.

Z uwagi na częste żądania okupu związane z groźbą skażenia produktu, okup i dodatkowe koszty związane z jego przekazaniem również znajdują się w zakresie polisy.

Usługi dodatkowe

Istotnym świadczeniem zapewnianym przez polisę jest pokrycie kosztów konsultantów, którzy w obliczu kryzysu w przedsiębiorstwie pomagają utrzymać kontrolę nad sytuacją. Efektywność podejmowanych działań jest szczególnie ważna, gdy mamy do czynienia z manipulacją, czy szantażem. Ponadto, konsultanci doradzają również w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów (w zakresie wycofania produktu z rynku).

W ramach ochrony ubezpieczeniowej pokryte zostaną również koszty konsultantów Public Relations, których działania mają na celu zapobiec lub złagodzić skutki niekorzystnego rozgłosu związanego z wycofaniem produktu z rynku.

sortuj:
Ubezpieczenia specjalistyczne
19 listopada 2013  |  Liczba wyświetleń: 170067 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenia specjalistyczne
Biuletyn Marsh poświęciony Ubezpieczeniom Specjalistycznym.  >>
sortuj:
Ubezpieczenie Wycofania Produktu z rynku
Liczba wyświetleń: 82771 |  Komentarze: 0  | Article Rating
Ubezpieczenie Wycofania Produktu z rynku
Product Recall - ulotka informacja na temat ochrony ubezpieczeniowej.  >>

Kontakt
Małgorzata Splett
+48 22 456 42 44
malgorzata.splett@marsh.com